ข่าวประชาสัมพันธ์


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Emonitor - IEAT

   ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ ปาบึก (PABUK) ฉบับที่ 26
   ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ ปาบึก (PABUK) ฉบับที่ 25
   ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ ปาบึก (PABUK) ฉบับที่ 24
   ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ ปาบึก (PABUK) ฉบับที่ 22
   ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ ปาบึก (PABUK) ฉบับที่ 21
พยากรณ์อากาศรายจังหวัด วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 (ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา)
จังหวัด นิคม วันนี้ พรุ่งนี้ จันทร์ อังคาร พุธ
กรุงเทพมหานครนิคมฯ บางชัน
นิคมฯ ลาดกระบัง
นิคมฯ อัญธานี
ฉะเชิงเทรานิคมฯ เกตเวย์ซิตี้
นิคมฯ เวลโกรว์
นิคมฯ ทีเอฟดี
ชลบุรีนิคมฯ อมตะนคร
นิคมฯ แหลมฉบัง
นิคมฯ เหมราชชลบุรี
นิคมฯ ปิ่นทอง
นิคมฯ อมตะซิตี้
นิคมฯ ปิ่นทอง (โครงการ 3)
นิคมฯ ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)
ปราจีนบุรีนิคมฯ ไฮเทคกบินทร์
พระนครศรีอยุธยานิคมฯ บ้านหว้า
นิคมฯ บางปะอิน
นิคมฯ สหรัตนนคร
พิจิตรนิคมฯ พิจิตร
ระยองนิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
นิคมฯ เอเซีย
นิคมฯ เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
นิคมฯ อาร์ ไอ แอล
นิคมฯ ผาแดง
นิคมฯ เหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
นิคมฯ มาบตาพุด
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ราชบุรีนิคมฯ ราชบุรี
ลำพูนนิคมฯ ภาคเหนือ
สงขลานิคมฯ ภาคใต้จังหวัดสงขลา
สมุทรปราการนิคมฯ เอเซีย (สุวรรณภูมิ)
นิคมฯ บางพลี
นิคมฯ บางปู
สมุทรสาครนิคมฯ สมุทรสาคร
นิคมฯ มหาราชนคร
นิคมฯ สินสาคร
สระบุรีนิคมฯ แก่งคอย
นิคมฯ หนองแค
= ท้องฟ้าโปร่ง | = ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน | = มีฝนตก
= ฝนฟ้าคะนอง | = พายุฟ้าคะนอง
จำนวนอุปกรณ์ตรวจวัด
นิคม AQMS CEMS VOCS WQMS
กรมควบคุมมลพิษ 31000
นิคมฯ มาบตาพุด 141943
นิคมฯ ผาแดง 0200
นิคมฯ เหมราชตะวันออก 01300
นิคมฯ เอเชีย 0400
นิคมฯ ลาดกระบัง 0102
นิคมฯ ปิ่นทอง 0003
นิคมฯ บางปะอิน 1400
นิคมฯ อมตะซิตี้ ระยอง 2400
นิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี 4400
นิคมฯ บางปู 0003
นิคมฯ บางพลี 0001
นิคมฯ ภาคใต้ 0001
นิคมฯ พิจิตร 0001
นิคมฯ ราชบุรี 0200
นิคมฯ หนองแค 0300
นิคมฯ สมุทรสาคร 0001
นิคมฯ ภาคเหนือ 0001
นิคมฯ เหมราชชลบุรี 0100
นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) 0300
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 0300
นิคมฯ เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 0200
นอกเขตนิคมฯ 0600
นิคมฯ บ้านหว้า 0200